Glas

Nieuws laatste update:11 aug 2010

The Greenery & Provalor samen in reststromen

The Greenery en Provalor kondigen aan samen een joint venture te willen vormen om reststromen uit de tuinbouw tot waarde te brengen. De joint venture zal reststromen van kasgroenten verwerken tot groentesappen en natuurlijke kleurstoffen.

De joint venture draagt bij aan substantiële opbrengstverhoging, kostenbesparing en het vormgegeven van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Joint venture
De joint venture, waarin The Greenery een meerderheidsbelang zal nemen, richt zich op het produceren van groentesappen en natuurlijke kleurstoffen in bulk die andere bedrijven vervolgens bottelen en verwerken tot consumentenproducten. Zij zal haar activiteiten ontwikkelen op de internationale business-to-business markt. Het bedrijf komt midden in het Westland te liggen, waardoor het gemakkelijk toegang heeft tot de reststromen van alle teeltbedrijven in de regio.

Eerste sap in 2011
The Greenery zal binnen de joint venture eindverantwoordelijke zijn en zich vanuit haar expertise richten op de logistieke en operationele activiteiten. Provalor zal zich vanuit haar kennis en ervaring concentreren op de technische supervisie, de uitvoering van de technologie en de verkoop en afzet van het geproduceerde sap en kleurstoffen. The Greenery en Provalor verwachten in het najaar van 2010 tot investering over te kunnen gaan. Het eerste tomaten- en paprikasap van Nederlands origine zal dan begin 2011 geproduceerd kunnen worden.

Herkomst finaciering
Het innovatietraject is financieel mede mogelijk gemaakt door het Productschap Tuinbouw, het Technologiefonds voor de Tuinbouw, Syntens en het Innovatiefonds Rabobank Westland. Belangrijke ontwikkelingspartners van Provalor zijn daarbij Lenssen Vul- en Sluittechniek en enkele voortrekkers uit de primaire sector geweest. Door het innovatieve karakter van het project komen implementatie delen in aanmerking voor ondersteuning uit het Plattelands Ontwikkeling Programma (POP). De POPgelden zijn deels afkomstig uit het ELFPO fonds in het kader: “Europa investeert in zijn platteland”. De minister van LNV treedt op als beheersautoriteit voor het POP.

Klik hier voor een artikel over Provalor.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.