Glas

Nieuws

Telers vrezen effect 380 kV-kabel op apparatuur

De plantenkwekers Leo Ammerlaan en Van der Lugt in Bleiswijk maken bezwaar tegen de aanleg van de hoogspanningskabel, de 380 kV van Tennet, de elektriciteitskabel die tussen Wateringen en Zoetermeer komt te liggen.

De bedrijven vrezen onder andere voor problemen met hun automatisering door het elektromagnetisch veld. De kabel 'raakt' op vier plekken de kassen of het land van plantenwekerij Ammerlaan en valt daarmee binnen de 50-meter zone. Bij Van der Lugt lopen de kabels evenwijdig aan de voorkant van het bedrijf langs. Van der Lugt valt nog net buiten de 50 meterzone.

De twee plantenkwekers vrezen voor de gevolgen die het elektromagnetische veld kan hebben op de automatiseringssystemen in de kassen. Ammerlaan laat daarom samen met Van der Lugt daar onderzoek naar doen. Momenteel wordt geïnventariseerd welke storingen op kunnen treden aan apparatuur.

Tennet laat in een reactie weten dat in 99 procent van de gevallen er geen problemen zullen optreden met de automatisering. “Treedt er incidenteel toch een probleem op en het komt door de kabel, dan krijgt de teler een adequate schadevergoeding.”

Lees meer over dit onderwerp in gfactueel van dinsdag 24 augustus.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.