Glas

Nieuws

Geen kassen Brielle, Westvoorne, Veenderpolder

Provincie Zuid-Holland schrapt de plannen voor extra ruimte voor glas in de gemeente Brielle, Westvoorne en Kaag en Braasem (Veenderpolder). Dat meldt ANP na een statencommissie van de provincie gisterenavond.

Gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) gaf gisteren na overleg met de tijdens de vergadering met de Statencommissie Economie aan dat er te veel  maatschappelijke weerstand is tegen kassen in de gemeenten Brielle, Westvoorne en Kaag en Braassem. Met andere gemeenten waar mogelijk nog extra kassen kunnen worden gebouwd, gaat de provincie de komende weken in gesprek.


Gedeputeerde Staten (GS) hebben in het college-akkoord ingezet op het behoud van 5800 hectare voor de glastuinbouw. Door sanering is het teeltareaal in Zuid-Holland teruggelopen tot ruim 5100 hectare. Provinciale Staten hebben daarom GS gevraagd een onderzoek te doen naar gebieden waar extra kassen kunnen komen voor de glastuinbouw. Daar kwamen twee voorstellen van GS uit waarbij vooral naar extra ruimte voor glas wordt gekeken in gemeenten die al glas hebben.

Twee scenario's
In het ene scenario van GS wordt ingezet op compensatieglas in Noord-Holland, de Veenderpolder (Kaag en Braassem), Amstel III (Nieuwkoop), Boterdorpse Polder (Lansingerland), Tinte (Westvoorne), Vierpolders (Brielle), Oostflakkee( vergroting van bestaand glas van 18 ha) en Hoeksche Waard Noordrand, behoud bestaand glas in de Wilde Veenen (Zuidplaspolder) en areaalwinst door herstructurering. Het andere scenario lijkt hier erg op, met het verschil dat niet wordt ingezet op twee relatief grotere ontwikkelingen in het Groene Hart, maar op één geconcentreerde ontwikkeling in Nieuwkoop. De Veenderpolder (Kaag en Braasem) wordt daarbij niet met kassen bebouwd.

Volgens GS kan met herstructurering van de glastuinbouw in Zuid-Holland al ruim 150 hectare worden gewonnen. Zo'n 250 hectare kan worden uitbesteed aan de provincie Noord-Holland. Diverse fracties binnen Zuid-Holand spraken al hun voorkeur uit voor een scenario waarin de provincie Zuid-Holland genoegen neemt met deze stappen. In dat geval zou het teeltareaal uitkomen op bijna 5400 hectare.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.