Glas

Nieuws

Restwarmte voor kassen stimuleren

Stichting Natuur en Milieu pleit voor een belasting op het lozen van restwarmte door grote bedrijven, om daarmee het gebruik van restwarmte voor het verwarmen van onder andere kassen te stimuleren.

Stichting Natuur en Milieu heeft 'Groen Goud' gepresenteerd, een voorstel met een pakket belastingvoorstellen die groene innovaties stimuleren en € 11 miljard opleveren voor een belastingverlaging op arbeid en winst. Bovendien verminderen de voorstellen de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met dertien megaton (vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van drie moderne kolencentrales).

In de plannen van 'Groen Goud' wordt de belasting op CO2-uitstoot, milieuvervuiling en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen verhoogd.


Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.