Glas

Nieuws

Onderzoek naar arbeidsmotivatie glastuinbouw

Managers gaan er nog steeds vanuit dat financiële beloning het belangrijkste is, maar voor de medewerkers is dit niet het geval.

Voor het project WorkisGaming gaf Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland samen met InnovatieNetwerk Wageningen UR opdracht tot een studie naar arbeidsmotivatoren in de glastuinbouw. Dit leverde een lijst op met factoren die medewerkers in de glastuinbouw motiveren en een lijst met beloningsvormen bij het verrichten van hun primaire taak.


Bonussen

Het onderzoek levert verrassende resultaten op. Managers gaan er nog steeds vanuit dat financiële beloning het belangrijkste is, maar voor de medewerkers is dit niet het geval. De glastuinbouw is vooruitstrevend in het werken met bonus- en registratiesystemen. Veel bedrijven maken resultaten van medewerkers bekend en voeren hierop acties uit, zoals een beloning. Glastuinbouwbedrijven denken nu al het maximale uit hun medewerkers te halen met de diverse (pad)registratie en beloningssystemen.


Andere prioriteiten

Er valt echter nog veel te verbeteren. De eisen en verwachtingen tussen medewerker en manager over het werk liggen ver uit elkaar. Bij medewerkers staan onder andere afwisseling in het werk en een goede relatie met collega's hoger op de motivatielijst dan salaris.


Behoeften peilen

Managers denken dat productieverhogende factoren volop benut zijn en dat hier weinig winst meer valt te behalen. Uit het onderzoek bleek dat maar ten dele waar. Door inzichtelijk te maken wat de behoeften en doelen van medewerkers zijn, en dit regelmatig te toetsen en hierop te handelen, zijn medewerkers op de lange termijn productiever, gelukkiger en dus van veel grotere waarde voor het bedrijf. Werken in teams komt niet veel voor de glastuinbouw, terwijl dit vaak wel tot prestatieverhoging leidt.


Ontwikkeling spel

SIGN gebruikt de resultaten van het onderzoek om een game te ontwikkelen dat aansluit bij de beleving van de aankomende generatie medewerkers. Het spel kan de prestaties verhogen en het werken in de tuinbouw leuker, spannender en slimmer te maken.


Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.