Glas

Nieuws

Ocap en LTO staken overleg leveringsproblemen

Ocap, de leverancier van CO2 van Shell, wil met LTO Noord Glaskracht in gesprek blijven over verschillende zaken, maar er wordt niet meer gesproken tussen de partijen over de uitwerking van de oplossingsrichtingen die waren bedacht rondom de leveringsproblemen van CO2. Dat laat Ocap in een persbericht weten.

LTO Noord Glaskracht had Ocap eind vorige week in een brief laten weten dat zij haar leden die een juridische procedure overwegen te blijven steunen. Ocap had eerder aangegeven niet meer met LTO te willen praten over oplossingen voor de haperende CO2-levering zolang LTO meewerkte aan een juridische stap.

Nu laat Ocap in een persbericht weten kennis te hebben genomen van het besluit van LTO Noord Glaskracht. Ocap geeft aan het besluit van LTO Noord Glaskracht te betreuren: 'Omdat de confrontatie voor de betrokken tuinders veel te laat tot een oplossing zal leiden. Bovendien is OCAP ervan overtuigd dat de oplossing die te zijner tijd uit dit traject komt zeker niet gunstiger voor de tuinders is dan de oplossing die OCAP nu voorstaat en die in overleg met LTO nader ingevuld en uitgewerkt zou worden', aldus het persbericht.

Praten met telers
Het komt er dus op neer dat Ocap in gezamenlijkheid met LTO niet meer kijkt naar de uitwerking van de oplossingen die beide partijen in het voorjaar hebben bedacht voor de problemen met de CO2-levering. "We gaan de problemen wel oplossen en de helft van de telers vindt ook al dat we dat gedaan hebben. Met de andere telers zullen we zelf in gesprek moeten om zaken op te lossen", aldus Robert Jan Pabon, woordvoerder van Ocap.

Ocap en LTO Noord Glaskracht blijven wel met elkaar in gesprek over andere zaken, zoals een tweede bron en de mogelijkheden van Ocap-CO2 voor nieuwe glastuinbouwgebieden.

Foto: Hans de Lijser


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.