Glas

Nieuws

‘Internationale expansie is noodzaak’

Voor het Nederlandse tuinbouwcluster liggen er volop kansen in het buitenland. Dat blijkt uit het onderzoek van Greenport Holland International, een initiatief van Greenport Nederland.

De voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Bernard Wientjes kreeg het onderzoek vanmorgen aangeboden door Harm Maters, de voorzitter van de kerngroep. Het onderzoek gaat over de vraag hoe het Nederlandse tuinbouwcluster in kan spelen op het wereldwijd groeiende aantal tuinbouwprojecten. Wientjes is van mening dat expansie in het buitenland noodzakelijk is om de huidige voorsprong te behouden.

 

Consortium

Greenport Holland International is volledig gericht op het faciliteren van het bedrijfsleven in het Nederlandse greenportcluster met als doel om deze groei in buitenlandse tuinbouwprojecten optimaal te benutten en zodoende de Nederlandse verdiencapaciteit te vergroten. In het najaar van 2010 zal de stap worden gemaakt naar de vorming van een consortium. Deze eerste stap wordt door de sector zelf gezet door het werven van de grondleggers en participanten. Voor de oprichting en de verdere uitbouw van GHI zijn substantiële bedragen nodig. De gezamenlijke inspanningen van het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen zijn nodig om Greenport Holland International tot een succes te maken.

 

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Roger Abbenhuijs

Roger Abbenhuijs

Of registreer je om te kunnen reageren.