Glas

Nieuws

Garantieregeling voor boren naar aardwarmte

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken zal samen met minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Staatscourant 30 juli 2010 een vernieuwde tijdelijke garantieregeling publiceren voor het boren naar aardwarmte. Het gaat om het afdekken van het geologische risico dat het boren voor de toepassing van aardwarmte niet succesvol is.

Aardwarmteprojecten kunnen bij voldoende hoge energieprijzen en onder de juiste voorwaarden rendabel worden geëxploiteerd. Maar het risico dat een boring niet in een goede watervoerende laag terecht komt is momenteel nog altijd slechts op beperkte schaal verzekerbaar. Dit risico kan met behulp van de garantieregeling worden afgedekt.

Aanvragen vanaf 1 oktober
De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL, waarbij TNO zal adviseren over het geologisch onderzoek. Aanvragen voor de regeling kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober 2010 tot 1 april 2011. Het garantieplafond bedraagt 43,35 miljoen euro. Dit wordt gedekt door een budget van de ministeries van Economische Zaken en LNV (elk 5 miljoen euro) en premie-inkomsten van indieners van garantie-aanvragen.

Uitvoering en voorwaarden
De garantie bedraagt maximaal 7.225.000 euro per aanvraag, zodat het risico voor zes aardwarmteprojecten kan worden afgedekt. Om voor de garantieregeling in aanmerking te kunnen komen, is grondig geologisch vooronderzoek een voorwaarde. De kans op een succesvolle boring moet minimaal 90 procent zijn. De premie is 7 procent van het gegarandeerde bedrag. Bij misboring wordt maximaal 85 procent uitgekeerd, zodat het eigen risico van de ondernemer 15 procent is. Bij gedeeltelijke misboring wordt gedeeltelijk uitgekeerd.
De grens waarboven doorgaan na de eerste boring verplicht is, ligt op 75%. Dat betekent dat een tweede boring pas verplicht wordt als de eerste boring 75% of meer van het verwachte vermogen oplevert. Als de eerste boring 75% of minder van het verwachte vermogen oplevert, wordt de maximale uitkering of ‘stopuitkering’ uitbetaald. 

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.