Glas

Nieuws

Fresnelkas bij Innovatie- en democentrum

Bij het Innovatie- en Demo Centrum (IDC) in Bleiswijk wordt een van de drie demokassen, de ZonWindKas, omgebouwd en van Fresnellenzen voorzien.

Deze kas kan elektrische en thermische energie wekken. Dit meldt Wageningen UR Glastuinbouw op haar site. Een onderdeel van de installatie vormen de Fresnellenzen die in het kasdek worden geplaatst tussen antireflectie (AR)-gecoat dubbelglas. De fresnellens is een speciale lens die dunner en lichter in gewicht is dan een gewone lens en die een klein brandpunt heeft. Met deze lens is het mogelijk om het directe zonlicht te concentreren.

De kas heeft een asymmetrisch dek met lenzen die op het zuiden zijn gericht. Een ander onderdeel van de installatie is de collector. Het directe zonlicht zal worden opgevangen door collectorbuizen die deels voorzien zijn van PV-cellen. Deze buis levert dan warmte en elektriciteit. Het resterende diffuse licht geeft een kasklimaat dat met name voor potplanten aangenaam is.

Veel belangstelling
In Wageningen is een eerste prototype van een kas met een dergelijke installatie getest. Uit dit oriënterende onderzoek bleek dat het principe werkt. Het streven is dat de kas in Bleiswijk minimaal 35 kWhr per m2 per jaar aan elektriciteit en 240 kW per m2 per jaar warmte gaat leveren. Inmiddels is er grote belangstelling in de praktijk voor dit type kas met een dergelijke installatie.

Effect op potplanten
Wageningen UR Glastuinbouw gaat in deze kas onderzoek doen naar de verbetering van de energie-efficientie van een daglichtinstallatie en naar de gewasreactie van een aantal potplanten. Het onderzoek dat wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw in het kader van het programma Kas als Energiebron gaat 1,5 jaar duren en heeft tot doel het verhogen van de energieproductie en de lichttransmisie.

Bron: Groenten & Fuit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.