Glas

Nieuws

Werken aan betere luchtkwaliteit in kassen

Wageningen UR Glastuinbouw start samen met Cropeye en EMS een vervolgonderzoek naar de luchtkwaliteit rookgaskwaliteit in kassen.

Het vervolgonderzoek moet meer inzicht geven in mogelijke gewasschades en risico’s voor de mens van kaslucht waarin CO2 via rookgassen wordt gedoseerd.  Inmiddels is door onderzoek bekend welke schadelijke componenten er in rookgassen voorkomen, welke bronnen er nog meer zijn voor het optreden van schadelijk gassen in de kaslucht en wat de effectgrenswaarden zijn voor een groot aantal gewassen.  Wageningen UR Glastuinbouw start nu een vervolgonderzoek samen met CropEye en EMS naar monitoringsystemen voor schadelijke gassen en naar welke maatregelen de luchtkwaliteit op glastuinbouwbedrijven kunnen verbeteren. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met leveranciers van rookgasreinigers en WKK ( zoals Hanwell, Jenbacher) en met verzekeringsmaatschappijen (InterPolis).

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw, in het kader van het programma Kas als Energiebron.


Risico's verkleinen

Het project moet leiden tot een set van maatregelen die tuinders kunnen treffen om de risico’s van schadelijke stoffen te reduceren. Er wordt daarbij gedacht aan het verbeteren van de regelstrategieën en het beperken van het afblazen van warmte bij het opwekken en leveren van elektriciteit. Dit laatste moet leiden tot een verdere besparing in energiegebruik. Er zal een techniekscan worden ontwikkeld bij de deelnemende bedrijven en uiteindelijk zal er een praktische checklist worden opgesteld waarmee tuinders in staat zullen zijn om de luchtkwaliteit in de kas te verbeteren.


Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.