Glas

Nieuws

Twee scenario’s voor Windplan Wieringermeer

Voor het Windplan Wieringermeer heeft ingenieursbureau Arcadis op initiatief van de gemeente Wieringermeer en de provincie Noord-Holland twee scenario’s ontworpen, het Boemerangmodel en het Polderrandmodel.


Het Windplan Wieringermeer staat voor meer windenergie met ongeveer hetzelfde aantal windturbines. De uiteindelijke omvang van het windplan hangt af van de beschikbare ruimte, de opgave en de ambitie. Streven is circa 200-400MW opgesteld vermogen, waarbij de stroomopbrengst verviervoudigd wordt. In de polder Wieringermeer wordt dan voldoende stroom opgewekt om rond de 400.000 huishoudens jaarlijks te voorzien. Dit kan bereikt worden door uitbreiding van het ECN-testveld, opschaling en uitbreiding van bestaande lijnopstellingen en herstructurering van de solitaire windturbines in een nieuwe opstelling.

Solitaire turbines verdwijnen
Bij beide scenario’s wordt er van uitgegaan dat de solitaire turbines van de bestaande locaties zullen verdwijnen. Het scenario Polderrandmodel gaat uit van een rechte lijnopstelling op het noordelijk deel van de Wieringermeerdijk en een slingerende lijnopstelling langs de gehele zuidwestrand van de polder. Het scenario Boemerangmodel gaat uit van twee rechte lijnopstellingen die elk met een knik in de polder zijn geprojecteerd. In beide modellen is de uitbreiding van het ECN-testveld in westelijke richting geprojecteerd, in het verlengde van de bestaande twee opstellingen.

Bij de plannen wordt rekening gehouden met de milieukwaliteitseisen waaraan een windplan moet voldoen. De formele inspraakprocedure vindt naar verwachting plaats in november 2010. Het windplan wordt naar verwachting begin 2011 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Herma Enthoven
Herma Enthoven

Of registreer je om te kunnen reageren.