Glas

Nieuws

Telers richten eigen waterbedrijf op

Negen glastelers en de WUR tekenden een contract voor de levering van gietwater in glastuinbouwgebied De Overbuurtse Polder in Bleiswijk.

Met de ondertekening op dinsdag 8 juni 2010 is een belangrijke stap gezet in het project AquaReUse. Daarbij wordt (bedrijfs)afvalwater lokaal gezuiverd en als gietwater teruggeleverd naar de aangesloten teeltbedrijven. Waterbedrijf Overbuurtse Polder, de door de telersgroep op te richten eigen werkorganisatie, gaat de zuivering exploiteren.

Het systeem lost twee problemen op:
Bedrijfsafvalwater hoeft niet meer naar de centrale rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) te worden afgevoerd. Telers hebben jaarrond voldoende gietwatermet deze centrale back-up.
De locale zuiveringsinstallatie wordt vanaf het najaar van 2010 gebouwd en getest. Naar verwachting kan in de loop van 2011 gietwater worden geleverd. Het project is te volgen via de website.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.