Glas

Nieuws

Rampenbestrijdingsplan bij aardwarmteboring

De olieramp in de Golf van Mexico heeft ook invloed op de veiligheidsvoorschriften voor aardwarmteboringen.


Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleding van de gebeurtenissen rond de olieramp in de Golf van Mexico een brief geschreven aan de olie- en gasproducenten met aanbevelingen over veiligheid van olie- en gasboringen. Ook telers die naar aardwarmte boren moeten veiligheidsmaatregelen treffen om brand en explosie te voorkomen, omdat bij een boring olie- of aardgaslagen kunnen worden doorboord. Hoewel deze bedrijven niet te maken hebben met brandbare en vervuilende delfstoffen en ook niet op zee werken, voeren zij wel boringen uit in de diepe ondergrond en hebben zij wel te maken met gesteentelagen die onder hoge druk staan.

Alle ondernemingen moeten een ‘worst case scenario’ opstellen en ervoor zorg dragen dat er rampbestrijdingsplannen klaar liggen.bron: Groenten & Fruit – auteur Herma Enthoven
Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.