Glas

Nieuws

Kansenkaart biogas Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft een Kansenkaart ontwikkeld waarop in één oogopslag te zien is welke plekken in Zuid-Holland mogelijkheden bieden om biogas te benutten.

De Kansenkaart biedt per gemeente allerlei informatie over wat er in Zuid-Holland aan mest, GFT, rioolslib en industriële restproducten beschikbaar is en wat daar nu mee gebeurt. Daarnaast maakt de kaart inzichtelijk waar toekomstige productie en verwerking kansen hebben of waar zich de "invoedmogelijkheden" in het regionale aardgasnet bevinden.

De provincie Zuid-Holland wil met de Kansenkaart Biogas de ontwikkelingen voor Groen Gas in de provincie stimuleren. Groen Gas is een schonere versie van aardgas en komt vrij bij de vergisting van bijvoorbeeld GFT-afval, mest of rioolslib. Groen Gas is te gebruiken door huishoudens en bedrijven maar kan ook als motorbrandstof dienen.bron: provincie Zuid-Holland


Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.