Glas

Nieuws

Greenport positief over status mainport

Greenport is de gesprekspartner op Rijksniveau voor strategische, nationale issues. Hiermee krijgt het een vergelijkbare positie met de andere nationale mainports zoals de Rotterdamse haven en Schiphol.

Deze conclusie trekt de Adviesgroep Nijkamp in haar kabinetsadvies ‘Vitaal tuinbouwcluster 2040; een toekomststrategie voor Greenport Holland’. De Adviesgroep Nijkamp is LNV en VROM ingesteld om het beleid ten aanzien van het Nederlandse tuinbouwcluster te actualiseren, gericht is op versterking van de internationale concurrentiepositie. Greenport Nederland is positief over dit gepresenteerde advies, en verwacht dat het advies de benodigde aandacht krijgt in het toekomstige regeerakkoord na de verkiezingen.

Voorzitter Sjaak van der Tak van Greenport Nederland: “Dit advies is van economische betekenis voor de Nederlandse tuinbouw.”

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.