Glas

Nieuws

FNV voert actie voor veilig middelengebruik

Ongeveer 70.000 werknemers en ondernemers in de glastuinbouw en hovenierssector ontvangen deze week informatie op ansichtkaarten over bescherming bij gewasbeschermingsmiddelengebruik.

Uit een enquête bleek dat veel werknemers en ondernemers zich hierbij nog onvoldoende beschermen tegen risico’s van deze middelen. Op een website kunnen gebruikers van bestrijdingsmiddelen onder andere duidelijkheid  krijgen over de risico’s en de manier om zich te beschermen, en wanneer ze de kas in kunnen gaan zonder bescherming.


Onbekendheid

Uit een groot aantal gesprekken met werknemers en ondernemers, en uit een enquête, bleken gebruikers van bestrijdingsmiddelen vaak niet welke beschermingsmiddelen zij nodig hebben, of gaan te snel weer een kas in waar gespoten is. Vaak durven zij hun werkgever niet om informatie over de middelen en het gebruik te vragen. Bovendien komt het regelmatig voor dat de werkgever zelf ook niet weet waar hij deze informatie moet zoeken.

Tweederde van de werknemers in de glastuinbouw gaf aan dat hun werkgever hen zelden of nooit voorlicht over de risico´s van bestrijdingsmiddelen en over maatregelen om deze risico´s te voorkomen. Dit terwijl driekwart van de ondernemers meldde dat zij hun medewerkers wel ´geregeld of af en toe´ voorlichten.

Het initiatief van FNV Bondgenoten wordt ook ondersteund door de LTO Glaskracht, CNV Vakmensen, Productschap Tuinbouw, Nefyto en Stigas.

 

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.