Glas

Nieuws

Deltaplan voor energie

Minister Huizinga van VROM pleit voor een langdurig, solide energiebeleid, als leidraad naar een duurzame energievoorziening in 2050.


Dit moet worden neergelegd in een energieplan, met een bijbehorende routekaart, vergelijkbaar met het Deltaprogramma. Zij deed deze uitspraak op een symposium over duurzame oplossingen en innovatie, georganiseerd door VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Innovaties faciliteren

“Willen we toekomstige generaties in Nederland energiezekerheid geven in een klimaatbestendige wereld, dan is een energieplan nodig met een routekaart op weg naar een duurzame energievoorziening in 2050. Dat biedt de duidelijkheid die nodig is aan investeerders en bedrijven. Zij moeten weten waar ze aan toe zijn. Innovatie en ondernemerschap zijn immers onontbeerlijk om deze uitdaging van de toekomst het hoofd te bieden. Het is aan het Rijk om, waar nodig in internationaal verband, het proces van innovatie en investeringen te faciliteren met randvoorwaarden gedragen door een langdurig solide energiebeleid.”bron: VROM

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.