Glas

Nieuws

CO2 opslag in gasvelden

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de mogelijkheden onderzocht om versneld een grootschalig CO2 afvang- en opslagproject in Noord-Nederland te realiseren.

Vanaf  2015 zouden de gasvelden Boerakker (Gr), Eleveld (Dr.) en Sebaldeburen (Gr.) als eerste in aanmerking kunnen komen voor CO2-afvang en opslag.
Definitieve besluiten zullen door het volgende kabinet worden gemaakt. Dat schrijven de ministers Van der Hoeven (EZ) en Huizinga (VROM) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
Uit het Bouwstenenadvies ‘CO2-transport- en opslagstrategie, dat EBN en Gasunie op verzoek van het ministerie van EZ hebben uitgebracht, blijkt dat negen gasvelden in beginsel geschikt zijn voor CO2-opslag.

Definitieve keus 2011

EBN en Gasunie hebben gekeken naar de tijdige beschikbaarheid van opslagcapaciteit, kostenefficiënte scenario’s voor CO2-transport en –opslag, rollen voor de betrokken partijen en mogelijke knelpunten in de totstandkoming van grootschalige CO2-opslag. Ze concluderen dat grootschalige transport en opslag van CO2 op een kostenefficiënte wijze mogelijk is.
De milieueffectrapportage start naar verwachting in het najaar van 2010 en zal in 2011 zijn afgerond. Indien uit onderzoek blijkt dat de drie velden waarvoor nu een voorlopige voorkeur is uitgesproken niet aan de veiligheids- en milieu-eisen voldoen, dan komen de andere velden van de lijst alsnog in beeld, die wel voldoen aan de veiligheids- en milieu-eisen.

Bron: Groenten & Fruit – auteur Herma Enthoven
Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.