Glas

Nieuws

Agriport A7 wil CO2 uit huisvuil

Glastuinders van Agriport A7 in de Wieringermeer willen een pijpleiding laten aanleggen tussen de huisvuilcentrale in Alkmaar en het glasgebied in de Wieringermeer voor CO2 transport.


Ze hebben aan het ministerie van Vrom gevraagd medewerking te geven en financiële steun te zoeken voor het aanleggen van deze pijpleiding. Bij de vuilverbranding van de HVC in Alkmaar komt die in grote hoeveelheden vrij en wordt daar de atmosfeer in geblazen. De tuinders hopen gebruik te kunnen maken van de CO2 die vrijkomt bij de vuilverbranding. De glastuinders zijn bezig met plannen om in de (nabije) toekomst hun kassen te verwarmen met aardwarmte, waarbij van CO2 uitstoot geen sprake is. Voor de groei van de gewassen in de kassen is echter wel CO2 nodig en dit zou van het huisvuil afkomstig kunnen zijn.

 

Bron: Noordhollands Dagblad

 


Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.