Glas

Nieuws 1 reactie

Tuinbouwtarief gas nog steeds noodzaak

De reden om destijds de beperkte Energiebelasting op aardgas in te stellen, vanwege de grote invloed van gaskosten op de bedrijfsexploitatie in de glastuinbouw, blijkt nog steeds van toepassing.

Voor de tuinbouw geldt een beperkte Energiebelasting op aardgas, omdat de relatief kleine en glastuinbouw door zijn energie-intensieve en kleinschalige karakter relatief veel Energiebelasting betaalt. Het zogeheten tuinbouwtarief is destijds is ingesteld als correctie op dit effect en door de Europese Commissie goedgekeurd.
 
Voortzetting tuinbouwtarief
De overheid heeft in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren toegezegd om zich sterk te maken voor voortzetting van het tuinbouwtarief in 2011 en 2012, wat nu actueel speelt. In overleg met Brussel is het nodig om een geactualiseerd inzicht te geven in de energie-intensiteit en de lastendruk van de Energiebelasting voor de glastuinbouwsector, in vergelijking tot andere energie-intensieve sectoren van de Nederlandse economie.
Dit inzicht is bovendien van belang voor te verwachten toekomstige nationale discussies over de energiebelasting (verdere fiscale vergroening en/of bezuinigingen).
 
Vergelijking met industrie
In opdracht van het PT en het Ministerie van LNV hebben CE Delft en het LEI de energielasten en energiebelasting van glastuinbouw vergeleken met industriële sectoren. Dit laat zien dat de glastuinbouw tot één van de meest energie-intensieve sectoren van de Nederlandse economie behoort. De energiebelastingdruk voor de glastuinbouw is een stuk hoger dan in de industrie, zowel met het algemene tarief als met het tuinbouwtarief, door het kleinschalige karakter van de glastuinbouw waardoor de Energiebelasting op aardgas relatief zwaar drukt op de bedrijfsexploitatie. Hierdoor heeft een hogere Energiebelasting in potentie een groter effect op de concurrentiepositie van de glastuinbouw in vergelijking tot de industrie. Dit bevestigt dat de redenen dat het tuinbouwtarief is ingevoerd nog steeds van toepassing zijn.
 
Terugsluis opties
Over terugsluismogelijkheden (ter compensatie van toegenomen lasten indien het tuinbouwtarief toch zou moeten verdwijnen) stelt de studie dat er verschillende opties zijn, maar de uitvoering daarvan zal niet eenvoudig zijn. Bij diverse opties kunnen kanttekeningen gezet worden ten aanzien van de mogelijkheid om gestegen lasten voor de glastuinbouw daadwerkelijk te compenseren (terugsluis via loonbelasting en vennootschapsbelasting). Terugsluisopties gebaseerd op subsidies voor energiebesparing en een CO2-benchmark bieden wel mogelijkheden, maar nader ondersoek is daarvoor noodzakelijk.
 
Bron: PT

Redactie GFActueel

Eén reactie

  • no-profile-image

    Paul Hovius

    Ee beetje vreemde vergelijking die het LEI en CE Delft hebben gemaakt met het bedrijfsleven. Ik had eerder een vergelijking met de landen om ons heen zoals Belgie en Duitsland verwacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.