Glas

Nieuws

Rocket vanaf 15 juni terug voor komkommer

Het CTGB heeft officieel een Dringend Vereiste Toelating verleend aan Rocket EC (13350 N) voor de teelt van komkommer onder glas.

In de periode van 15 juni tot 1 oktober 2010 mag Rocket EC (werkzame stof triflumizool) in de bedekte teelt op kunstmatig substraat van komkommer worden ingezet, met maximaal 4 toepassingen per teelt, ter bestrijding van schimmelziekten. Daarmee kan het knelpunt echte meeldauw in de komkommerteelt deze zomer worden bestreden.
 
Trage procedures
LTO Groeiservice heeft zich ingespannen voor deze tijdelijke toelating, die mede gefinancierd is door PT en LNV. Jeannette Vriend, projectmanager gewasbescherming van LTO Groeiservice is ‘gepast blij’ met deze vrijstelling. Het is pure noodzaak dat het meeldauwmiddel beschikbaar komt, en daarom is de tijdelijke toelating zeer welkom.
Anderzijds is de aanvraag al in september 2009 ingediend. Vriend: “Het geeft aan hoe lang procedures duren. De sector heeft dus lange tijd in onzekerheid geleeft. Het is zeer onwenselijk dat de komkommertelers afhankelijk zijn van een ‘vrijstelling’ van een gewasbeschermingsmiddel. De reguliere toelating van Rocket EC moet zo snel mogelijk terug. Komkommertelers hebben een té smal pakket aan fungiciden. Rocket is nu alleen beschikbaar voor de komkommerteelt, dus niet voor courgette en niet voor tomaat. “
 
Procedurefout
De problemen ontstonden toen Rocket EC door een ‘cut off’ zijn Europese toelating bleek te verliezen. De inspanningen van Groeiservice waren er in eerste instantie op gericht om het gat in gebruiksverbod zo klein mogelijk te houden. Vriends: “De inzet van LTO Groeiservice was dan ook Rocket EC vanaf half april beschikbaar te krijgen, dat is helaas niet gelukt. Maar het middel is nu wel beschikbaar de gehele zomerperiode, en dan is de echte meeldauwdruk op zijn hoogst. De inspanning is nog niet ten einde. Dit is eigenlijk pas gerealiseerd als de reguliere toelating van Rocket EC een feit is. Het pakket aan echte meeldauwmiddelen is echt te smal, hiermee kunnen we dit teeltseizoen niet afsluiten.”
 
Harde noodzaak
Gewasbeschermingsadviseur Wim Voogt van Klep in Etten-Leur bevestigt de keiharde noodzaak om over Rocket te kunnen beschikken in de komkommerteelt. “Dit jaar is het de afgelopen periode nog verbazend rustig geweest met meeldauw. Maar voorgaande jaren redde je het niet zonder Rocket erbij. We hebben alle andere combinaties van middelen geprobeerd, maar in mijn beleving werken die toch allemaal minder.”
“Het beste werkt gericht Rocket toepassen. . Het is het sterkste middell op echte meeldauw. Het heeft een korte veiligheidstermijn en is goed toepasbaar met de LVM. Alle andere middelen moet je spuiten. Bij een hoge meeldauwdruk is het niet praktisch om  twee keer per week te spuiten. Mycosphaerella ligt ook op de loer  als je het gewas zo vaak nat zou gaan maken.”
Als ik naar meeldauw in tomaat kijk, dan zou ik daar ook best wel Rocket willen hebben.”
 
Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.