Glas

Nieuws

Half mei, staartje van de winter voorbij ?

Nog nooit was deze weerspreuk zo van toepassing als dit jaar. Is de winter nu wel voorbij ?

Wat een moeilijke ‘teeltweek’ hebben we achter de rug! Het was zo koud, dat er veel buis in moest, maar door de kou buiten kon er niet vlot doorgelucht worden. Te hoge etmalen werden onherroepelijk afgestraft met bladrandjes. Dagen van minder dan 400 joule plegen een echte aanslag op de gewassen, vooral nu ze zo zwaar belast hangen. De plantbelasting is simpelweg te hoog voor deze lichtcijfers.

Terugsnoei om kwaliteit te houden
De kopdiameter is dunner geworden, de kop is ook wat meer rek gaan vertonen, de tros tuimelt wat minder spontaan uit de kop, de trossteel is wat fijner, de kleur in de kop is doffer geworden, kortom … het is de eerste keer sinds 8 weken, dat we verzwakking zien. Dit wordt een tros die meer dan waarschijnlijk harder terug gesnoeid zal moeten worden (bijv. van 6 naar 5 bij heel wat trostomaten) en die desondanks toch kwaliteitsproblemen zou kunnen leveren als hij geoogst zal worden.

Bladrandjes
Een typisch zwaktesymptoom is de toename van bladrandjes in heel wat kassen.  De zware plantbelasting die een aanslag pleegt op het wortelgestel, het gebrek aan licht, te veel luchten bij koude ’s morgens, te weinig verdamping door te koud telen, te hoge etmalen realiseren in verhouding tot het zonlicht… het is een opsomming van mogelijke factoren die bladrandjes veroorzaakt hebben.  Tracht de komende dagen zoveel mogelijk kracht te houden door actief te telen zonder de temperatuur al te hoog te laten klimmen, vooral als er geen licht is.

Onderbieden
Er werd veel minder geoogst dan vorige week, maar dat is niet zo vreemd gezien de koude buitentemperatuur.  Er zijn kassen, die midden van de week zelfs de ingestelde stooktemperatuur niet gehaald hebben! Eigenlijk verwacht je dan dat de verkoopprijs hoger zou gaan klimmen omdat het aanbod afneemt, maar als groepen eenmaal begonnen zijn met onderbieden, is de negatieve prijsspiraal ingezet.  Aan de kwaliteit van de tomaten zal het zeker niet liggen, want die is in de meeste gevallen prima.  We oogsten nu immers van trossen die vlot gezet zijn dankzij het zonlicht van maart en april.  Een zwelscheurtje kan wel voorkomen als gevolg van te lang blijven hangen door de koude of te grote temperatuurverschillen of vochtschokken.

Bron: gfactueel.nl – Auteurs: Gerrit Hendrikx  (Lycopersicon) & Peter Stradiot (InnoGreen)

Kijk voor meer teelttips over sturing in mei

Foto

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.