Glas

Nieuws laatste update:3 jun 2010

Glastuinbouw moet op zoek naar CO2

Als de Nederlandse glastuinbouw de doelstelling haalt van 20% duurzaam energiegebruik in 2020, zullen alternatieve CO2-bronnen moeten worden aangeboord.

Uit een studie van het LEI, onderdeel van Wageningen UR, blijkt dat vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame energie bij de huidige energievraag leidt tot een verminderde beschikbaarheid van circa 1,2 Mton CO2.
De Nederlandse glastuinbouw en de overheid zijn overeengekomen om 20% van het netto totaal energiegebruik in 2020 in te vullen met duurzame energie. Eén van de aspecten die deze overgang bemoeilijkt, is dat bij veel vormen van duurzame energie geen CO2 beschikbaar komt, terwijl planten CO2 nodig hebben om te kunnen groeien. Dit is een probleem bij het behalen van de doelstelling voor duurzame energie.
Op dit moment wordt CO2 in kassen voornamelijk geleverd door de rookgassen van de eigen energievoorziening, die hoofdzakelijk op aardgas draait. Ook wordt CO2, als industrieel bijproduct bij derden aangekocht.

Verminderde beschikbaarheid
Met vervanging van het gebruik van aardgas in gasmotoren (wkk) en ketels door duurzame energie komt er minder CO2 beschikbaar voor de groei van het gewas. In een scenario uitgewerkt voor 2020, met een aandeel duurzame energie van 20%, zal er circa 1.200 kton minder CO2 beschikbaar zijn uit wkk- en ketelrookgassen en zullen deze alternatief moeten worden ingevuld. Er ontstaat volgens deze vooruitblik in 2020 een totale vraag van 1.550 kton CO2 van derden. In 2008 betrok de glastuinbouw 465 kton CO2 van derden. Dit betekent dat er in 2020 een aanvullende vraag naar CO2 door de Nederlandse glastuinbouw ontstaat van ruim 1.000 kton CO2. De bandbreedte van deze vraag ligt, afhankelijk van het gekozen scenario, tussen 500 en 2.000 kton CO2.

Ontwikkeling
Energievraag en energiebesparing in de glastuinbouw zijn doorlopend in beweging. Kennis over het doseren van CO2 en het inpassen van duurzame energieopties eveneens. Deze ontwikkelingen, samen met de grootschalige toepassing van wkk, zullen bepalen welke alternatieven voor rookgas-CO2 uit fossiele brandstoffen er in 2020 gebruikt gaan worden. Voorbeelden van alternatieven zijn het betrekken van CO2 uit biomassa, CO2 uit de industrie of lokale CO2-optimalisatie op de glastuinbouwbedrijven zelf.

Het LEI doet naar aanleiding van deze studie de aanbeveling om bij het beoordelen van duurzame energieprojecten, duurzame energieopties en strategieën voor de glastuinbouw meer rekening te houden met het belang van de CO2-voorziening van de bedrijven.

Bron: LEI

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.