Glas

Nieuws

FES Pijnacker-Berkel klaar voor uitvoering

Na de initiatief- en uitwerkingsfase, belandt het FES project Oostland/Groenzone Berkel-Pijnacker nu in de uitvoeringsfase.

Uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) heeft de ministerraad een financiële bijdrage van 16,9 miljoen euro gereserveerd voor het gebied ten oosten van Pijnacker en ten noorden van Berkel, een ‘economisch vitaal gebied met een hoge landschappelijke kwaliteit’. Doel is een integrale gebiedsontwikkeling. Door onder andere verspreid liggende kassen op een paar plekken te concentreren, komt er ruimte vrij voor nieuwe natuur en recreatie, waterberging, woningen en duurzame locaties voor de glastuinbouw.

Uitvoeringsovereenkomst
Na een akkoord op 27 april van het college over een uitvoerings-strategie, om de modules uit de opgestelde business-case te kunnen realiseren, kan de uitvoering in de komende maanden nader worden uitgewerkt.  Besluitvorming, over een zogenaamd afsprakenkader met alle partijen en een uitvoeringsovereenkomst per module, zal naar verwachting in de raad van september plaatsvinden.

Op 28 april is de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de beslissing van het college, de vervolgstappen en planning.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.