Glas

Nieuws

Berekening carbon footprint moet beter

Het protocol PAS 2050 vormt een goede basis voor de berekening van broeikasgasemissies van producten, maar voor de tuinbouw zijn aanvullende regels nodig.

De rekenmethode PAS 2050 geeft volgens het LEI nog niet voldoende aandacht aan bijvoorbeeld het gebruik van WKK en aan emissies als gevolg van veranderingen in landgebruik. ‘Die rekenregels kunnen specifieker’, aldus LEI-onderzoeker Heleen van Kernebeek. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om goede rekenregels te hebben omtrent het gebruik van een WKK.
Het met elkaar vergelijken van carbon foodprints van verschillende landbouwproducten is belangrijk, maar dat moet dan wel volgens een eensduidend standaard protocol gebeuren. Meerdere instituten ontwikkelen nu hun eigen protocollen, wat de roep om harmonisatie groot maakt.

Uitbreiding modellen
Onderzoekers van Wageningen UR zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van carbon footprint protocollen en/of modellen specifiek voor de tuinbouwsector en andere landbouwsectoren. Die expertise is nu gebundeld in het onlangs opgerichte LCA-Consortium van Wageningen UR. Een volgende uitdaging is het uitbreiden van de ontwikkelde modellen met andere duurzaamheidsthema's zoals watergebruik en biodiversiteit en het verbeteren en uitbreiden van databases.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.