Glas

Nieuws

AMRO voorziet opnieuw lastig jaar glasteelten

Het jaar 2010 zal voor de meeste glasgroentetelers weer een moeilijk jaar worden, waarbij het aantal bedrijven versneld zal afnemen en vooral verouderde en verspreid liggende bedrijven hun activiteiten beëindigen.

Schaalvergroting in de glastuinbouw blijft volgens ‘Visie op Agrarisch’ van ABN AMRO nog mogelijk, als het maar in kleinere stappen en met voldoende eigen middelen wordt gerealiseerd. Kostprijsbeheersing blijft van groot belang, waarbij verdergaande energiebesparing, energieproductie en teelttechnische innovaties helpen.

Vraag naar Nederlandse groenten
Op langere termijn kan de export zich handhaven, doordat de vraag naar Nederlands product groot blijft. De afzet kan versterkt worden door te investeren in smaak, duurzaamheid, verkoopconcepten, marketing en service.
Sterke punten van het Nederlandse product zijn volgens ABN AMRO een uniforme en goede kwaliteit, het grote aantal smaakvariëteiten, het gebrek aan residuën van gewasbeschermingsmiddelen, de beschikbaarheid van elke gewenste hoeveelheid en de snelheid en betrouwbaarheid van afleveringen.

Ruimte op internationale markt
Ondanks sterke concurrentie blijft er volgens de bank op de internationale groentemarkt ruimte voor producenten die snel een kwalitatief goed en milieuvriendelijk geteeld product kunnen leveren, blijven investeren in ketensamenwerking, en een breed en diep assortiment voeren.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.