Glas

Nieuws

Verlaagde energiebelasting ter discussie

De bezuinigingsvoorstellen van de twintig werkgroepen die namens de regering onderzocht hebben op welke terreinen er mogelijk bezuinigd kan worden, laten ook de tuinbouw niet ongemoeid.

De werkgroep Energie & Klimaat stelt afschaffing van het verlaagde tarief energiebelasting voor de glastuinbouw opnieuw ter discussie evenals het accijnsvoordeel op rode diesel. Dat is op te maken uit de bezuinigingsvoorstellen.

Lastenverhoging
Het afschaffen van het verlaagde energiebelastingtarief voor de glastuinbouw leidt tot een lastenverhoging voor de glastuinbouw. Voor individuele bedrijven kan dit volgens het LEI oplopen tot 360.00 euro per jaar. Kleinere extensieve bedrijven in de glastuinbouw staan dan voor de keuze: forse kostenverhogingen accepteren, focus verschuiven naar andere gewassen, opschalen of fuseren, WKK installeren of sluiten. Deze nadelige effecten zijn (deels) te voorkomen, door niet alleen het verlaagde tarief voor de glastuinbouw, maar de hele tariefstructuur van de energiebelasting in samenhang te herzien.

Een ander bezuinigingsvoorstel van de werkgroep en dat de sierteelt raakt is dat het lage BTW-tarief op sierteeltproducten onder vuur ligt. Na de Tweede Kamerverkiezingen zal een nieuw kabinet met de bezuinigingsplannen aan de slag gaan.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.