Glas

Nieuws laatste update:13 apr 2010

Telers Vierpolders gaan verder met aardwarmte

Vijf telers kiezen als eerste in Vierpolders voor aardwarmte op hun bedrijf, met de ondertekening van eenafnameovereenkomst.

Omdat haalbaarheidsonderzoek Multi Energy Concept – Vierpolders (MEC-V) een duidelijk perspectief biedt op een goede warmteprijs en kosten van CO2, hebben vijf telers in Vierpolders besloten om aardwarmte te gaan benutten.
Het haalbaarheidsonderzoek is vorig jaar in de nazomer gestart, met steun van de Energie Commissie van het PT, de Provincie Zuid Holland, de Gemeente Brielle, consortium MEC-V en de telers waaronder de Coöperatie T4P uit Tinte en Vierpolders.

Positieve resultaten onderzoek
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek overtreffen de verwachtingen. De geothermie bron heeft een bijzonder grote capaciteit van 22 MW. Samen met hoge temperatuuropslag (HTO) kan, in combinatie met de op veel bedrijven al aanwezige WKK's, ongeveer 80 hectare glas worden aangesloten op deze aardwarmtebron.
De voorgestelde HTO zal op termijn uit drie doubletten gaan bestaan, waarmee het vermogen ongeveer op 40 MWth komt. De kosten voor deze vorm van warmte opslag bedragen ongeveer € 0,10 per kuub aardgas equivalent.

Vergunning
In het voorstel voor Vierpolders wordt de HTO gevuld met aardwarmte. Een optie is om in de zomer ook restwarmte van ondermeer de WKK in de HTO op te slaan. Voor het opslaan van warmte tot 500 meter is nog wel een vergunning van de Provincie Zuid-Holland nodig, die inmiddels een positief principe besluit heeft genomen voor het toestaan van een ondiepe HTO als pilot.

MEI subsidie
Vanuit de najaarsronde van de MEI is aan één van de telers subsidie toegezegd op het realiseren van de geothermie bron. Bij de recente voorjaarsronde heeft een andere teler een aanvraag ingediend voor het realiseren van één HTO. De tweede en derde HTO kunnen bij een volgende MEI-ronde door weer andere telers aangevraagd worden.

Businessplan
Voor het verkrijgen van de diverse vergunningen en de beschikbaarheid van subsidies wordt er naar gestreefd om dit jaar het businessplan af te ronden, zodat het boren naar aardwarmte daadwerkelijk kan gaan starten. Een jaar na de start van de bouw zou de warmte evering moeten kunnen starten. Naast warmte zal MEC-V ook gaan voorzien in de CO2 behoefte van de bedrijven. MEC-V is een samenwerkingsverband tussen Agrimaco, IF WEP en Visser & Smit Hanab.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.