Glas

Nieuws

Samenwerking met Algerijnse tuinbouw verkend

Op uitnodiging van het ministerie van LNV bracht een delegatie van deskundigen uit de Nederlandse tuinbouw en die van LNV een bezoek aan Algerije om mogelijkheden voor verdere samenwerking in de tuinbouw te verkennen.

De handelsmissie naar Algerije vond plaats van 27 maart tot 1 april. De Algerijnse minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling sprak de wens uit tot intensievere samenwerking met Nederland op het gebied van land- en tuinbouw. Het land bezit een optimaal klimaat voor fruit en groenten en zou de productie graag opvoeren voor zowel eigen consumptie als voor de export. Intensieve samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen zou kunnen helpen de productie en de im- en exportmogelijkheden te vergroten.

Aantrekkelijk maken voor investeerders
Algerije was lange tijd een relatief onbekend tuinbouwland in Europa. Inmiddels voert de regering een actief beleid waarbij men de sector wil moderniseren en de productie wil vergroten. De overheid wil de landbouwsector aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders, vooral die van Nederland.

Kassen
Algerije wil de productie onder andere verbeteren door professionele kassen met irrigatiesystemen en uitgekiende bemesting. Het land heeft behoefte aan bestrijdingsmiddelen maar staat ook open voor biologische bestrijdingsmethoden.
Voordeel is dat er veel energie beschikbaar is, en het koelwater van de aardgascentrales bijvoorbeeld kan worden aangewend voor de verwarming van kassen. Daarmee kan Algerije koploper worden in duurzaamheidsinnovaties in de tuinbouw.

Fytosanitaire eisen
Tijdens de missie is gesproken over de verschillen in fytosanitaire condities tussen de EU-landen en Algerije en over de noodzaak voor een vlotte logistiek die voor een eventuele samenwerking beslist noodzakelijk is. Algerije ligt goed dankzij bijvoorbeeld de verbinding via Marseille (per boot 16 uur) en de daaraan aansluitende goede infrastructuur naar de haven van Rotterdam.
Nederland zou Algerije in belangrijke mate kunnen bijstaan in de gewenste productie- en kwaliteitsverhoging, en in scholing, want er is een tekort aan geschoold en ervaren personeel.

Nederlandse indrukken
Na een aanvankelijk afwachtende houding toonde de delegatie zich in de loop van de missie optimistisch over de mogelijkheden voor samenwerking, die zou kunnen bestaan uit advisering/samenwerking enerzijds en im- en export anderzijds.
Algerije is sinds 2002 politiek een stuk stabieler, maar investeerders moeten rekening houden met een lange bureaucratische weg, veel staatsbemoeienis (de staat wil van alle investeerderseigendommen 51% in eigen hand houden) en beperkte mogelijkheden voor financiering door onder meer de afwezigheid van Nederlandse banken.

\Bron: Ministerie van LNV – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.