Glas

Nieuws

NMa bepaalt wijze van berekening netbeheerder

In drie ontwerp-methodebesluiten bepaalt de NMa voor de volgende reguleringsperiode (2011 tot en met 2013) hoe de regionale netbeheerders elektriciteit en de landelijke netbeheerder TenneT hun tarieven mogen berekenen.

De NMa hanteert als voorwaarde dat deze tarieven kostengeoriënteerd zijn. De NMa doet dit door in de besluiten de berekeningswijze van deze tarieven te bepalen.

Regulering van monopolisten
De NMa reguleert de netbeheerders omdat zij geen concurrentie op de markt ondervinden; ze zijn van nature monopolist in hun eigen gebied. Afnemers zijn gebonden aan de netbeheerder in hun gebied. De NMa prikkelt de netbeheerders om steeds efficiënter te gaan werken; zodoende simuleert de NMa marktwerking in een markt van monopolisten ten gunste van de consument.
Door de regulering van de NMa wordt voorkomen dat de netbeheerders onnodig hoge tarieven hanteren voor de transport-, systeem- en aansluitdiensten.
De ontwerp-methodebesluiten zijn te vinden op energiekamer.nl.

De effecten op de transport-, systeem- en aansluittarieven worden bekend bij de vaststelling van de tariefbesluiten 2011 aan het einde van het jaar.

Bron: NMa

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.