radijs-web32-jws402179-014

Overige glasgroenten

Terug naar dossier
Glas

Nieuws 1 reactie

Micro-organisme geeft vaatverbruining bij radijs

De verkleuring van vaatbundels en de slechte kwaliteit van wortels bij radijs wordt veroorzaakt door een micro-organisme. Dit blijkt uit onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Het is nog niet zeker of het bij de aantasting gaat om Xanthomonas of om een andere schadeverwekker. Wageningen UR Glastuinbouw is afgelopen winter samen met PPO Bloembollen in Lisse een onderzoek gestart om de oorzaak van het wortelprobleem te achterhalen, nadat drie radijstelers onlangs werden geconfronteerd met onbekende wortelproblemen. Het onderzoek wordt gefinancierd door Productschap Tuinbouw.

Toets
Besmet plantmateriaal en grond is onderzocht met behulp van moleculaire technieken. In een bio-toets waren in de behandelingen met besmette grond al na één of twee weken symptomen waar te nemen. De bladeren van de radijs gingen slap hangen en de wortels van alle planten waren sterk of minder sterk zwart verkleurd. Eveneens was er een opvallende overmatige wortelgroei aanwezig. De kwaliteit van de wortel was slecht: niet recht, veel wortelgroei. Ook de knolvorm was variabel en kleiner van omvang. De planten vertoonden bovendien een lagere productie.

Bacterie
Besmette knollen, die in de vorm van pulp, door de grond gemengd waren, bleken niet in staat om bestraalde grond te besmetten. De bio-toets heeft uitgewezen dat een micro-organisme in de niet-bestraalde grond aanwezig is, die verantwoordelijk is voor de verkleuring van de vaatbundels.
Knollen met een lichte vaatverkleuring zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. In de eerste moleculaire analyses is een Xanthomonas-achtige bacterie aangetroffen. Vier verschillende isolaten zijn hiervan in reincultuur gebracht. Deze worden dit voorjaar getoetst op plantmateriaal, om na te gaan of deze verantwoordelijk is voor de vaatverkleuring.

Bron: Wageningen UR Glastuinbouw

Redactie GFActueel

Eén reactie