Glas

Nieuws laatste update:15 jun 2010

CO2-sectorsysteem wordt concreter

Het CO2-sectorsysteem voor de tuinbouw begint concretere vormen aan te nemen. In 2011 treedt systeem voor registratie van CO2 emissie in werking.

“Er wordt nu druk gebouwd aan het registratiesysteem”, zegt Guus Meis van LTO Glaskracht Nederland. “De eerste twee jaar is gekozen voor een zo simpel mogelijk systeem. De tuinder is niet meer dan een half uur per jaar kwijt aan het invoeren van zijn gegevens”. 
Tuinders met een opgesteld vermogen groter dan 20 MWth vallen onder het verplichte EU-ETS handelssysteem.

Voor de overige tuinders is het CO2-sectorsysteem opgezet. Deze groep wordt in tweeën verdeeld met resp. een verbruik boven en onder de  170.000 m³ gas.
Tuinders met een lager verbruik dan 170.000 m³  melden zich eenmalig bij het Productschap Tuinbouw. Ze hebben verder geen plichten. Tuinders met een hoger verbruik zullen jaarlijks worden verplicht via een emissieverslag hun CO2-uitstoot aan het PT door te geven. In de eerste twee jaar is nog geen sprake van verrekening met de overheid. Bedrijven zullen via internet hun gegevens kunnen invoeren.

Pilot start in najaar
Voor het zover is moet de wijze waarop aangifte en registratie zal plaatsvinden worden getest op de juiste werking en gebruiksgemak. Daarvoor wordt een pilot gestart.
Piet Broekharst (Productschap Tuinbouw): “We hebben al een aantal aanmeldingen van tuinders en adviseurs die voor hun klanten aan deze pilot mee willen werken. In oktober/november zal hen gevraagd worden de bedrijfsgegevens in het systeem in te voeren. We vragen de deelnemers aan de pilot naar hun bevindingen en met hun suggesties voor verbeteringen hopen we in de winter het systeem gereed te hebben voor gebruik.”

Aanmelden
U kunt zich nog steeds aanmelden voor de pilot. Alle typen bedrijven zijn welkom, met verbruik boven en onder de 170.000 m³, met en zonder WKK, met en zonder levering aan derden. Een bijkomend voordeel van deelname is dat een deel van uw gegevens gebruikt kan worden voor de echte registratie in 2011. Informatie over deze pilot is te vinden op de website van het Productschap Tuinbouw. Bovendien staat daar een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden over het CO2 sectorsysteem.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Herma Enthoven

Herma Enthoven

Of registreer je om te kunnen reageren.