Glas

Nieuws

Acht miljoen subsidie voor energie-innovaties

Twaalf bedrijven hebben tijdens de eerste openstelling van de subsidie Marktintroductie energie-innovaties subsidie aangevraagd. Het gaat om 8 miljoen euro.

Er zijn zes aanvragen voor semi-gesloten kassystemen ingediend en zes voor overige energiesystemen. Bij de laatste gaat het om één aardwarmteproject, twee biomassaprojecten en drie andere energiesystemen namelijk een vergistingsinstallatie, hoge temperatuur warmteopslag en het toepassen van een warmtepomp in een aardwarmteproject.
Het aangevraagde subsidiebedrag voor de semi-gesloten kassystemen is € 2,5 miljoen en voor de overige energiesystemen € 5,5 miljoen. Het ministerie van LNV stelt € 13 miljoen beschikbaar voor de MEI-regeling.

Beoordeling
Een deskundige beoordelingscommissie beoordeelt en rangschikt de aanvragen, en adviseert de Minister van LNV. Voor 12 juli 2010 ontvangen de aanvragers bericht. Van 15 september tot en met 29 oktober 2010 volgt er een tweede openstelling voor de MEI-regeling. Ook dan is er in totaal € 13 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt weer een impuls gegeven aan de bevordering van innovaties in energiesystemen.

Bron: Ministerie van LNV

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.