Glas

Nieuws

Wereld te winnen met substraat

Substraat heeft de toekomst in grote delen van de wereld, zei professor Tuinbouwketens Olaf van Kooten tijdens de ‘Kennisdag substraat’ die woensdag bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk werd gehouden.

In veel landen in Azië, Zuid-Amerika en Afrika is substraat in opkomst. Daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van lokale materialen en low tech.  De toenemende voedselvraag, milieuproblemen, waterschaarste, grondstofprijzen en eisen voor efficiënter gebruik van water, stikstof en energie:  ze werken allemaal het gebruik van substraat in de hand. Door de welvaartsgroei  neemt ook de behoefte aan  lekker  en gezond voedsel toe met betere controle op de inhoudstoffen en residuen. Ook dat is beter beheersbaar op substraat.

Nodig voor verduurzaming
Substraat is nodig voor duurzame tuinbouw, vindt Van Kooten. De noodzaak voor hergebruik van water en meststoffen wordt steeds groter. Molybdeen is al bijna onbetaalbaar, fosfaat raakt ook op en stikstof geeft milieuproblemen. Wereldwijd wordt water een steeds groter probleem. In China is 50 % van het oppervlaktewater zelfs vergiftigd, aldus Van Kooten. Tegelijkertijd krijgen opkomende landen als China en India in de nabije toekomst te maken met een enorm obesitas-probleem door de toename in zetmeelconsumptie. Onderzoek wijst uit dat een hogere consumptie van groente en fruit obesitas voorkomt.
Substraatteelt blijft niet beperkt tot kassen. In Israël en Egypte wordt al veel groente buiten op substraat geteeld. “Tot nu toe gaat de meeste aandacht uit naar landbouwgewassen, maar dat is aan het veranderen”, ziet Van Kooten.  Zuid-Afrika is bijvoorbeeld medefinancier van onderzoek naar een vervanger van  veensubstraat.

Lokale context benutten
Voor een succesvolle introductie van substraten is het volgens hem een voorwaarde dat goed naar de lokale context wordt gekeken en samengewerkt wordt met lokale partijen. Schoon water wordt steeds schaarser en is in veel gevallen alleen beschikbaar voor burgers. Substraat-teeltsystemen zullen dus moeten worden aangepast aan ‘grijs water’. Verhogen van de intrinsieke weerbaarheid is ook een voorwaarde voor succes. Substraatleveranciers zouden hierop in moeten spelen door samen te werken in de ontwikkeling van systemen en weerbaarheid  en te concurreren op service en materialen, vindt Van Kooten.

Bron: GFActueel - Auteur: Gerard Boonekamp

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.