Glas

Nieuws laatste update:22 mrt 2010

Voordeel hoge temperatuur in bodem opslaan

Toestemming om hogere temperaturen op te slaan in de bodem zou de toepasbaarheid van ondergrondse warmteopslag verbeteren.

Vergunningtechnisch is nu warmteopslag tot 25 graden Celsius mogelijk. Als hogere temperaturen in de bodem opgeslagen zouden mogen worden, en de vereiste thermische balancering verder wordt losgelaten, biedt dit extra kansen voor de tuinbouw. Sommige provincies lijken niet ongenegen om mee te denken over proefprojecten met een verruimde opslagtemperatuur, zo bleek tijdens de voorjaarsdag voor Wkk in de glastuinbouw van Cogen Projects.
 
Verhoging wkk-rendement
Erik Koolwijk van Cogen Projects ziet mogelijkheden om met hogere temperatuur-opslag in de bodem fors energie te besparen, gekoppeld aan zeer lage temperatuur verwarming in de kas voor verdere uitkoeling (met 25 tot 35 graden Celsius, bijvoorbeeld met Fiwihex of vergelijkbare systemen) verhoogt het thermisch rendement van de wkk.
Opgeslagen warmte van hogere temperatuur is later, zonder opwaardering met een elektrische warmtepomp, weer in te zetten. Een slimme toepassing, met daarbij een absorptiewarmtepomp en een gescheiden dubbel bronsysteem waarin warmte en koude onafhankelijk van elkaar opgeslagen kunnen worden, kunnen het energieverbruik bij vruchtgroenten terugdringen naar ongeveer 8 kuub gas per vierkante meter.
 
Warmteverlies
Technisch kent warmteopslag, volgens Guus Willemsen van adviesbureau IF, een aantal verschillen met de van (semi)gesloten kassen bekende koude/warmte-opslag in aquifers. Warm water is lichter dan het koudere bodemwater, en gaat daar dus op drijven. Dit veroorzaakt aanzienlijke warmteverliezen rond de bron. De terug te halen temperatuur is dan ook altijd wat lager dan de temperatuur die er in wordt gestopt. Eerst moet de bode opgewarmd worden. Het duurt dan ook een paar jaar voor de bron in evenwicht is en maximaal rendement oplevert.
 
Waterbehandeling

Bij 50 graden Celsius is de teruggewonnen temperatuur nog tamelijk laag voor toepassing in de glastuinbouw, maar met de opkomst van lagetemperatuursystemen lukt dit wel. Een temperatuur van niet meer dan 50 graden Celsius is technisch wel gunstig voor ondergrondse opslag. Bij echte hoge-temperatuur-opslag in de bodem (50 tot 90 graden Celsius) is waterbehandeling noodzakelijk, tegen de kalkneerslag die dan optreedt. Huidige technieken zijn daarvoor nog niet optimaal. Een methode met HCl-dosering geeft corrosie-risico, terwijl dosering van het milieugevaarlijkere chloride nauw komt. Het alternatief is Na/Ca-uitwisseling, maar hiervoor is weer heel veel zout nodig. Daarbij kan verstopping van de bron door kleizwelling optreden.


Bron: gfactueel.nl – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.