Glas

Nieuws

Meer telers Almería verpakken en sorteren zelf

Steeds meer tuinders in Almeria sorteren en verpakken hun eigen oogst. Besparing en kwaliteitsbehoud zijn de voornaamste redenen.

De centrale pak- en sorteerstations in Almería zijn zeer modern en goed geoutilleerd. Toch is er een tendens dat steeds meer tuinders het sorteren en verpakken van hun eigen oogst ter hand nemen. Hiermee sparen ze niet alleen een bedrag aan verwerkingskosten per kilo uit, maar hebben ze ook direct invloed op de eindpresentatie van hun product.

Agroponiente
Deze week heeft de grote veiling Agroponiente laten weten dat dit voorjaar al 50% van de tuinbouwproducten in speciale kistjes voor de directe verkoop zal worden aangeleverd. Het is de bedoeling dat dit tijdens het volgende teeltseizoen oploopt naar 80%, zodat nog maar een vijfde van de omzet in fust bij het centrale pakstation terechtkomt.

Rendabel
Volgens manager Antonio Escobar komt deze stap de kwaliteit en de presentatie van de producten ten goede en wordt het voor de tuinder rendabeler. Om het zelf sorteren te stimuleren heeft Agroponiente het gebruik van kleine, handzame en goedkope sorteerinstallaties gepromoot. Bij de Agroponiente-groep wordt ongeveer 70% van de omzet via de klok verkocht en 30% direct, op contractbasis.

Nog nooit gesorteerd
De centrale sorteer- en verpakkingsinstallaties bestaan al zo lang als de tuinbouw in Spanje belangrijk is. Veel telers hebben zelfs nog nooit op hun eigen bedrijf gesorteerd. Hier is verandering in gekomen door de opkomst van de trostomaten en andere kwetsbare produkten, waarvan het ompakken in een pakstation onvermijdelijk tot kwaliteitsverlies leidt. Bij de veilingen gaat het verpakken door de teler nu dus ook voor alle andere producten gebeuren.

Goede presentatie, betere prijs
In Almería wordt ongeveer 45% van de afzet via de klok afgezet op de veilingen en 55%, vooral via de coöperaties, direct op contract, aan de grote supermarktketens. Met name de tuinders die via de veilingen afzetten merken dat een goede presentatie van hun oogst zich vertaalt in een betere prijs, zodat het zelf verpakken aantrekkelijk wordt.

Kwaliteit
Bij de coöperaties speelt dit veel minder, omdat alle tuinders op grond van de aangeleverde kwaliteit ongeveer hetzelfde krijgen uitgekeerd. De levering aan grote directe klanten maakt een zo homogeen mogelijk aanbod van grote partijen noodzakelijk. 

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Jan vd Blom, correspondent in Almería
 

Jan vd Blom, correspondent in Almería

Of registreer je om te kunnen reageren.