Glas

Nieuws

Dalende trend elektriciteitsprijs zet door

Zowel op korte als lange termijn is sprake van een dalende lijn in elektriciteitsprijzen. Dit wordt veroorzaakt door kolencentrales en verminderde vraag.

Opvallend is de sterke daling van de PEAK prijzen ten opzichte van de BASE prijzen. Dit wordt sterk veroorzaakt doordat het basisvermogen in Nederland en de ons omringende landen grotendeels met kolencentrales wordt geproduceerd. Deze centrales zijn minder flexibel in vergelijking tot gascentrales, die voornamelijk tijdens peakuren worden ingezet. Doordat de kolenprijs, in tegenstelling tot de gasprijzen, wel gelijke tred houdt met de olieprijs, vertoont de peakprijs een scherpe daling ten opzichte van de baseprijs. De sterke daling van de peakprijzen heeft een negatieve invloed op de sparkspread in de tuinbouw, omdat de teruglevering normaal gesproken in de peakuren plaatsvindt.

Elektriciteit korte termijn
Hadden we vorige week nog te maken met temperaturen die ver onder het gemiddelde lagen, nu liggen deze boven gemiddeld. Dit heeft geresulteerd in een sterk verminderde vraag en lage APX prijzen, zelfs ondanks veel gepland onderhoud aan centrales. Opvallend is ook de onbalansprijs ten opzichte van de APX prijs, de onbalansprijs is in de maand maart zichtbaar lager. De meest logische verklaring hierbij is deze sterk teruglopende vraag waarbij de leveranciers long zitten in de posities. Dit zorgt voor overschotten op de onbalansmarkt en een bijbehorend prijsdrukkend effect. Naar verwachting zal dit effect op korte termijn weer verdwijnen.

Janneke van Veldhuizen en Marcel van der Ende
(Westland Energie Services)

Foto

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.