Glas

Nieuws

Almería: 5% tomatenareaal besmet met PepMV

Een onderzoek van het laboratorium van COEXPHAL heeft uitgewezen dat het ‘pepinomozaïekvirus’ (PepMV) aanwezig is in ongeveer vijf procent van alle tomatengewassen in Almería.

Hoewel uiteindelijk bijna altijd alle planten in de kas besmet raken, leidt de besmetting maar in ongeveer twee procent van de kassen tot zichtbare symptomen. Met enkele simpele maatregelen kan worden voorkomen dat het virus na een teeltwisseling ook in het nieuwe gewas terechtkomt.

Schade beperkt
Onder invloed van het virus kunnen er marmerachtige vlekken op de vruchten ontstaan en kan ook het blad worden aangetast. Dit is meestal in de vorm van gele vlekjes, maar kan er ook toe leiden dat delen van het blad afsterven. Hoewel het pepinomozaïekvirus in andere delen van Spanje grote verliezen heeft veroorzaakt, is in Almería de schade meestal maar beperkt. Waarschijnlijk komt dit doordat het virus onder warme omstandigheden weinig stabliel is. 

Snelle verspreiding
PepMV wordt mechanisch verspreid, door middel van simpel contact tussen de planten of via de handen, de kleren of het gereedschap van de mensen die in de kas werken. Volgens María Antonia Elorrieta, van de afdeling Fytopathologie van COEXPHAL, worden in de geïnfecteerde kassen vroeger of later alle planten door het virus bereikt.

Solariseren
In een kas waar PepMV zit kan echter een volgende teelt toch geheel virusvrij worden gestart. Er moet dan vóór het planten een teeltpauze van enkele weken wordt ingelast, alle plantenresten moeten zorgvuldig zijn verwijderd en er moet worden ‘gesolariseerd’. Dit bestaat uit het afdekken van de bodem met een dun doorzichtig plastic, terwijl de kas zo goed mogelijk wordt gesloten.

Teeltpauze
De zeer hoge temperaturen onder het plastic zorgen er midden in de zomer voor dat schadelijke organismen in de bovenste bodemlaag worden gedood. In kassen waar echter géén teeltpauze in acht wordt genomen gaat het pepinomozaïekvirus snel over naar het nieuwe gewas. Ontsmettingen met chloor, waterstofperoxide of andere chemische stoffen zijn in die gevallen niet afdoende gebleken.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Jan van der Blom, correspondent in Almería

Jan van der Blom, correspondent in Almería

Of registreer je om te kunnen reageren.