Glas

Nieuws

50 glasgroentetelers gebruiken garantstelling

Het aantal glasgroententelers dat gebruik maakt van de garanstellingsregeling werkkapitaal van LNV is inmiddels gegroeid naar 51 bedrijven. Dat blijkt uit een inventarisatie van Dienst Regelingen.

Over alle tuinbouwsectoren heen, heeft LNV totaal 67 garantieregelingen verstrekt. Het gros daarvan naar glasgroentenbedrijven (51) en 8 aan bedrijven met snijbloemen. Verder zijn drie potplantenbedrijven ondersteund met de garantieregeling, 1 fruitteeltbedrijf, 1 bloembollenbedrijf en 1 boomkwekerijbedrijf. In de vollegrondsgroentensector zijn 2 garantieregelingen verleend.
Het aantal aanvragen groeit langzaam. Half januari waren er totaal 63 garantieregelingen verstrekt waarvan ook het gros, 47, aan glasgroentenbedrijven. De regeling ging 2 oktober open en in de maand waren er 13 garantstellingen voor glasgroentenbedrijven gedaan.

Maximaal 100 miljoen
De overheid trekt maximaal 100 miljoen uit voor de garantstellingsregeling Werkkapitaal. Inmiddels is zo’n 20 miljoen vergeven. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De lening kent een minimum van 50.000 euro en maximum van 850.000 euro per ondernemer.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Ellis Langen


Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.