Glas

Nieuws laatste update:19 feb 2010

PT geeft minder prioriteit aan semi-gesloten kas

De sectorcommissie Energie van het Productschap Tuinbouw gaf deze week aan dat de introductie van semi-gesloten kassen minder prioriteit krijgt in het stimuleringsprogramma voor minder energieverbruik in de glastuinbouw. Het is beter de aandacht meer te leggen op Het Nieuwe Telen.

De commissie vindt dat het beter is om de aandacht meer te verleggen naar het Nieuwe Telen. Ook leidt de crisissituatie in de sector tot minder investeringen in semi-gesloten kassen, zo concludeert de commissie. Het PT gaat voor deze verandering van prioritering in overleg met het ministerie van LNV en LTO Glaskracht Nederland.

Minder investeringen
Deze drie organisaties voeren samen het transitieprogramma Kas als Energiebron uit. In 2008 kwam er een extra inzet om tot snellere introductie van de perspectiefvolle semi-gesloten kassen te komen. PT en LNV trokken hier samen voor de periode 2008 - 2012 miljoenen voor uit met als doel 700 ha van deze kastypes in 2011. Met 220 ha semi-gelsoten kassen medio 2009 blijkt dit doel niet haalbaar. Bij een deel van de teelten, waar geen koeling nodig was, is het teeltsysteem onrendabel. Ook zorgt de crisis voor vertraging doordat telers minder investeren in vernieuwing.

Met Het Nieuwe Telen bovendien een prima alternatief beschikbaar om energiezuiniger te telen. De sectorcommissie wenst dat nu meer nadruk komt te liggen op Het Nieuwe Telen en dat het programma een langere looptijd krijgt, maar wel met hetzelfde budget.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Ellis Langen

 


Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.