Glas

Nieuws 1 reactie

Komkommer 3 maanden zonder Rocket

Na 18 maart mag het middel Rocket EC tegen echte meeldauw niet meer ingezet worden in onder andere de teelt van komkommer.

Door een procedure-fout was de toelating van de werkzame stof 'triflumizool' komen te vervallen en is Rocket na 1 jaar aflever- en opgebruiktermijn (op 18 maart) niet meer inzetbaar in de teelt. Dit brengt de komkommerteelt in gevaar. LTO Groeiservice diende vorig jaar in oktober een aanvraag in om Rocket als Dringend Vereist Gewasbeschermingsmiddel beschikbaar te krijgen. Deze ‘vrijstelling’ vereiste een erkenning door de Plantenziektenkundige Dienst dat het gaat om een landbouwkundig knelpunt.

Moeizame bestrijdingsperiode
De PD heeft het knelpunt echte meeldauw nu erkend, voor de periode vanaf 15 juni tot 1 oktober 2010. Het is voor Groeiservice een tegenvaller dat Rocket daardoor pas vanaf 15 juni weer inzetbaar is. Het wordt een enorme puzzel hoe de bestrijding van echte meeldauw drie maanden zonder Rocket vol gehouden kan worden. Het resterende middelpakket in komkommer voor echte meeldauw is te smal. Tolerante rassen zijn beschikbaar, maar geven risico op een aanzienlijk lagere productie.

Reguliere toelating
Er wordt gewerkt aan de terugkomst van een reguliere toelating van Rocket. De verwachting is dat de werkzame stof eind maart terug is op de Europese lijst van geplaatste stoffen. Na een aanvullende nationale beoordeling zou Rocket dan voor aanvang van teeltseizoen 2011 weer beschikbaar moeten zijn.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Peter Visser

Eén reactie

  • no-profile-image

    R. Welles

    Een procedurefout is niet handig maar om nou als PD te erkennen dat het middel onmisbaar is in de periode 15 juni t/m 1 oktober geeft aan welke ondermaatse kwaliteit die organisatie bezit. Want hebben we geen meeldauw van 1 maart tot en met 14 juni wanneer er weer wordt gelucht? En er is dan al zoveel fungaflor en nimrod gebruikt dat er toch echt iets anders nodig is!

    PD, overleg eens met wat telers uit de praktijk voordat jullie een beslissing nemen die kant noch wal raakt!Of registreer je om te kunnen reageren.