Glas

Nieuws laatste update:16 feb 2010

Greenpeace ontdekt illegale middelen in sla

Greenpeace heeft in Duitsland illegale middelen vastgesteld in kropsla en rucola. Van de 36 monsters bevatten er volgens Greenpeace 29 residuen van pesticiden.

Er werden werkzame stoffen gevonden die in de EU niet zijn toegelaten. Daarbij gaat het om monsters van Italiaanse herkomst en een van Duitse herkomst. In drie andere monsters werd de residunorm overschreden. Van de 21 monsters uit de gangbare teelt van kropsla zijn er 11 ‘niet aanbevelenswaardig’, zoals Greenpeace dat noemt, en dat geldt ook voor 4 van de 12 monsters rucola.

Monsters met 15 pesticiden
De monsters uit Italië en België bevatten over het algemeen meer residu dan de monsters uit Duitsland en Spanje. In sommige monsters kropsla werden 15 verschillende pesticiden aangetroffen, in rucola bleef de teller steken op 6.

Aangifte gedaan
Van de monsters uit de gangbare teelt voldoen slechts één monster kropsla en drie monsters rucola volledig aan de normen. Naast te veel residu werden ook sterk verhoogde waarden aan nitraat vastgesteld. Dat bewijst volgens Greenpeace opnieuw dat in de winter geteelde bladgewassen risicovolle producten zijn.
De milieuorganisatie heeft tegen handelsonderneming Tengelmann aangifte gedaan, omdat in kropsla de norm voor acute inname van één pesticide overschreden is. Dat kan met name voor kinderen gevaar opleveren voor hun gezondheid.

Biologische monsters
Op twee van de drie monsters rucola uit een Italiaanse biologische teelt werd residu gevonden, maar de gevonden hoeveelheid is minder dan van de gangbare teelten en blijft volgens Greenpeace onder de voor biologische producten maximaal toegestane hoeveelheid. Biologische kropsla was ten tijde van de monsternamen niet voorhanden.

De monsters werden gekocht in januari in supermarkten in Hamburg, Keulen, Bonn, Dresden, München en Frankfurt. Er werd gezocht op 350 verschillende pesticiden.

Bron: Greenpeace – Auteur: Stan Verstegen


Of registreer je om te kunnen reageren.