Glas

Nieuws

Boomkwekers fluiten Greenports terug

De sectorcommissie Boomkwekerijproducten van het PT heeft dinsdag een aanvraag van Greenport(s) Nederland aangehouden. Er bestaan binnen de sectorcommissie grote twijfels over de activiteiten van de organisatie.

Greenport(s) Nederland heeft bij het Productschap Tuinbouw (PT) een aanvraag gedaan voor €303.000. Dit geld is bedoeld voor de activiteiten en begroting van de organisatie voor 2010 en 2011. Nog eens €303.000 moet worden gefinancierd door het Rijk, provincies en gemeenten.

Binnen de sectorcommissie bestaat grote twijfel over het nut van de activiteiten van Greenport(s) Nederland voor de boomkwekerijsector. Commissielid Henk Raaijmakers: „Op regionaal niveau worden mooie initiatieven ontplooid onder de paraplu van de greenports. De koppeling met Greenport(s) Nederland is echter nul.”

Belangentegenstelling met glastuinbouw
Raaijmakers zag ook een belangentegenstelling met de glastuinbouw, de grote trekker van de landelijke greenports. „De glastuinbouw wil verspreid liggend glas opruimen en zoveel mogelijk concentreren. Dit is de doodsteek voor de boomkwekerijsector die juist afhankelijk is van teeltondersteunend glas.”

Bron: Boomkwekerij


Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.