Glas

Nieuws

Best of Four wil via APO naar digitaal veilen

Telersvereniging Best of Four wil zich aansluiten bij de komende APO-west, nu in een vergadering van de K8 is besloten om te gaan werken aan een digitaal veilsysteem.

Telersvereniging Best of Four en de komkommertelersverenigingen verenigd in de K8 hebben zich uitgesproken voor een digitaal veilsysteem dat per 2011 geïmplementeerd wordt. Dit vraagt bundeling van krachten. Naast de komkommer-APO Kompany wordt gewerkt aan een tweede APO waarbij BGB, VDT en Coforta betrokken zijn. Het bestuur van Best of Four heeft op 10 februari aangegeven zich bij deze APO-West aan te willen sluiten.

Eerste belangrijke stap
Peter Meurs van Best of Four: "Deze stappen zijn van enorme betekenis voor de hele Nederlandse tuinbouw. Het is onze visie om dit digitale veilsysteem voor alle glas-, vollegrondsgroenten en fruit te realiseren. Komkommers zijn de eerste belangrijke stap in die richting. De vorming van een nieuwe komkommer-APO is een noodzakelijk middel om tot een digitaal veilsysteem te komen met voldoende volume."
"Alleen een digitaal veilsysteem biedt antwoord op de huidige problemen die telers ondervinden. We moeten de beschikking over ons eigen product terugkrijgen en de prijsvorming moet inzichtelijk zijn. Het digitale veilsysteem is GMO- en NMA-bestendig. Een dergelijke open en transparante internationale marktplaats is het systeem van de toekomst voor onze Nederlandse versproducten."

Opstarten gezamenlijke verkoop
Op initiatief van Best of Four start een K8-werkgroep die bekijkt hoe  al in 2010 gestart kan worden met een gezamenlijke komkommerverkoop, in aanloop naar de implementatie van het digitale veilsysteem in 2011.

Bron: gfactueel.nl

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.