Glas

Nieuws

Uitgroei laatste tomaten valt tegen

De eerste koudegolf eind november - begin december kwam hard aan voor telers die van plan waren om tomaten te leveren tot kerstmis. Deze periode viel immers net samen met het tijdstip waarop rijp gemaakt diende te worden.

Het grootste probleem was vooral dat ook overdag de temperatuur te laag bleef door de vrieskou en het gebrek aan zonneschijn.  Intussen is het gelukkig wat zachter geworden, zodat de kastemperatuur van 20°C die gedurende minstens 48 uur nodig is om het product Ethefon te laten inwerken op het gewas, makkelijk kan gehaald worden. 

De fut is er helemaal uit
Zelden zo’n moeilijk einde gezien in zo veel teelten, terwijl we de indruk hebben dat er minder Botrytis in het spel is dan andere jaren. De uitgroei van de laatste trossen valt over het algemeen tegen, het lijkt alsof ze allemaal te laat gekopt waren en toch was dit bij de meeste niet het geval.  Bij sommige telers lijkt het alsof de uitgroei helemaal stilstond, terwijl de scheutgroei toch nog behoorlijk bleef.  Er zijn uiteraard uitzonderingen waar de vruchten nog wel normaal uitgroeiden, maar het is onduidelijk waarom die gewassen er nu nog beter bij staan dan andere.  Alles werd te vegetatief door het donkere weer, waarbij vooral november de kroon spande met een dieptepunt in aantal uren zonneschijn. Gewassen die laat getroffen werden door Pepinovirus, hebben nog meer te lijden onder de zwakte dan de zogenaamd gezonde gewassen.

Evaluatie tomatensegmenten
De prijzen die momenteel betaald worden voor tomaat, zorgen toch voor een vrolijke noot.  In sommige segmenten wordt momenteel vijf keer zo veel betaald als vorig jaar door het geringe aanbod. Ook uit Marokko en Spanje komt minder dan andere jaren. De iets latere planting van het grove segment, de wittevliegaantasting, de eerste diepe koude en het licht afnemend areaal zijn de oorzaken. Momenteel zijn het de herfsttomaten en de prille productie van belichte teelten die er het meest van genieten.
Overigens zullen volgende week de eerste belichte ‘losse’ tomaten (ras Admiro) van het seizoen in België geleverd worden.  Ook dit is een markant verschil met voorgaande jaren, want deze tomaten horen toch echt tot de winterproductie en kunnen niet langer gecatalogeerd worden onder de noemer van  teeltvervroeging zoals vroeger het geval was. In België staat nu 12,5 hectare belichte teelt terwijl in Nederland al meer dan 250 ha tomaat belicht wordt.  Het is geen toeval dat de Belgisch pionierende belichters bijna alles via contracten aan grootwarenhuizen leveren, omdat ze een bepaald type tomaat liever hier inkopen dan in Spanje.

Kijk hier voor meer teelttips in december

Bron: Groenten & Fruit – Auteurs: Gerrit Hendrickx  (Lycopersicon) & Peter Stradiot (InnoGreen)

Foto

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.