Glas

Nieuws

Nieuwe agenda duurzaamheid glastuinbouw

Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) heeft een nieuwe Duurzaamheidagenda 2011-2015 opgesteld, met als doel dat de glastuinbouw in Nederland internationaal blijft excelleren door te kiezen voor innovatie en duurzaamheid.

PDG-voorzitter Pieter van Geel heeft de agenda op 15 december in Wateringen aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw. Deze duurzaamheidagenda van het PDG legt prioriteiten bij de onderwerpen water, energie en leefomgeving. Innovatie is een instrument om de doelen te bereiken en uiteindelijk tot een sector met nagenoeg geen emissies te komen.

Duurzaam water
Wat betreft de prioriteit ‘water’ zet de sector met het PDG in op kassen met nagenoeg geen emissie. Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen naar bijna nul te krijgen, is het nodig dat bedrijven gietwater uit duurzame bronnen gebruiken en zuiveringstechnieken toepassen. Om glasbedrijven te ondersteunen, bieden de partners van het platform managementtools aan en laten zij onderzoeken uitvoeren.

Minder CO2 en energie
Aanvullend op het overheidsprogramma ‘Kas als Energiebron’ willen de PDG-partners randvoorwaarden formuleren voor de onttrekking uit en de opslag in de bodem van water en energie.
Met de derde prioriteit ‘leefomgeving’ wil het platform dat de glastuinbouw maatschappelijk draagvlak verwerft en behoudt.

Vervolg op GlaMi
Het PDG komt voort uit het convenant Glastuinbouw en Milieu (GlaMi, 1997-2010). Vanuit hun ervaringen hebben de GlaMi-partners zich uitgesproken voor 'continuering van een consistente, integrale aanpak van de duurzaamheidvraagstukken'. Hiervoor is het nieuwe platform opgericht. In het PDG werken de volgende partijen samen: ministerie van EL&I, ministerie van I&M, Unie van Waterschappen, IPO, VNG, het bedrijfsleven (LTO Glaskracht Nederland, Productschap Tuinbouw) en Natuur en Milieu.

foto: Platform Duurzame Glastuinbouw/Fotostudio GJ Vlekke


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.