Glas

Nieuws

KWIN geeft zorgelijk beeld rentabiliteit

Deze week verschijnt de nieuwe KWIN, de Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw 2010. Deze bundeling van kengetallen laat geen vrolijk beeld zien, met veel teelten waarvan het bedrijfsresultaat momenteel negatief is.

De laatste KWIN voor de glastuinbouw dateerde van 2008. In de nieuwste versie zijn interessante cijfers te vinden over bijvoorbeeld de schaalvergroting sinds 2000. In 2010 bestaat 55% van het glastuinbouwareaal uit bedrijven groter dan 3 hectare en 70% van het glastuinbouwareaal betreft bedrijven groter dan 2 hectare. Echter van alle bedrijven is 75% nog kleiner 2 hectare. Het gemiddelde groentebedrijf is nu 2,6 ha (in 2000 was dit 1,2 hectare) en het sierteeltbedrijf 1,4 hectare.
Het areaal groenteteelt groeit de laatste jaren. Vooral het areaal tomaat is sinds 2000 sterk toegenomen met 50%, maar ook het paprika-areaal groeidemet 15%.

Slechtere bedrijfsresultaten
In de groentesector blijkt dat het meerjaarlijks gemiddelde van de veilingprijzen voor 75% van de groentegewassen is gedaald. Grondprijzen zijn door de geringe handel met meer dan 25% gedaald. Door de daling van de grondstofprijzen en de slappe markt is een belangrijk deel van de investeringen goedkoper geworden. Andere productiekosten, met uitzondering van energie, zijn enigszins gestegen. De productie per vierkante meter blijft licht stijgen. Ondanks de deels lagere kosten en de hogere productie is voor veel van de teelten het bedrijfsresultaat negatief. De zwakke prijzen in de tuinbouw zijn hiervan de oorzaak.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.