Glas

Nieuws

Glastelers: investeer marktgericht

Marktgerichte innovaties biedt de glastuinbouwsector nieuwe kansen op succes , meldt het rapport 'Marktgericht investeren in de glastuinbouw' van ABN AMRO.

De glastuinbouwsector staat volgens ABN AMRO op een tweesprong. Bedrijven kunnen de strategie van voor de crisis voortzetten: vrijwel uitsluitend aanbodgerichte investeringen doen om kostprijsverlaging en schaalvergroting te realiseren. Maar ze kunnen ook vraag- en marktgericht investeren. ABN AMRO adviseert expliciet om beide alternatieven te onderzoeken. Bij de laatste optie zijn onderscheidend vermogen en continue productinnovatie beslissend, en biedt focus op markttrends de grootste succeskansen.

Marktgericht innoveren
Marktgerichte innovaties bieden volgens het rapport nieuwe kansen op succes in de sector. Goede informatie over afzetmarkten wordt steeds belangrijker. De verkoop via internet neemt toe, huis- en budgetmerken scoren goed, en duurzame producten zijn in trek. Daarnaast telt transparantie wat betreft herkomst, teler en productiewijze. Ook krijgen regionale producten meer aandacht.
Investeringen in smaak, duurzaamheid, service, verkoopconcepten en marketing kunnen zorgen voor een hogere opbrengstprijs. Ook kan worden ingespeeld op gezondheidstrends en de informatiebehoefte van de klant. De introductie van een concept is volgens ABN AMRO het meest succesvol bij verticale samenwerking. Het kunnen leveren van private labels, of het voeren van een huisstijl, wordt belangrijker.

Schaalvergroting in kleine stappen
Juist door de laagconjunctuur zijn er voor sterke partijen goede mogelijkheden om verder te innoveren, of om het bedrijf te optimaliseren door bedrijfsovername of schaalvergroting. ABN AMRO adviseert om schaalvergroting in kleine stappen uit te voeren, met voldoende eigen middelen. Het wankele marktevenwicht biedt weinig ruimte voor grote uitbreiding van de productiecapaciteit.

Het rapport 'Marktgericht investeren in de glastuinbouw' is gratis te downloaden via de website van ABN AMRO.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.