Glas

Nieuws

Extra heffing voor afzetpromotie aubergine

Uit een peiling blijkt dat vooral grote auberginetelers bereid zijn meer PT-heffing te betalen om daarmee hun afzet te verbeteren.

De Nederlandse auberginetelers willen de komende jaren inzetten op marketing, promotie en kwaliteit. Om dat te bekostigen had een groep auberginetelers aan het PT gevraagd om voor een periode van vijf jaar de jaarlijkse heffing Groenten en fruit voor hun gewas te verhogen met 800 euro per hectare.
Om de breedte van het draagvlak daarvoor te toetsen, is een enquête uitgevoerd onder 32 bedrijven. Daaruit bleek dat een minderheid van 47 procent van de auberginetelers voorstander voor die een extra heffing is. Van de overige telers was 25 procent tegen en heeft 28 procent niet gereageerd.
PT-secretaris Michiel Gerritsen: “Sommigen waren héél positief, anderen juist fel tegen. Dus oppositie is er altijd.”

Grotere bedrijven
De voorstemmers waren echter goed voor 81 procent van het aubergine-areaal. Kennelijk zijn het vooral de grotere en professionele bedrijven die willen investeren in de afzet.
Gezien het vertegenwoordigde areaal van de positief reagerende bedrijven, heeft de sectorcommissie Groenten en Fruit van het PT besloten dat er voldoende draagvlak is, en dat ze een verordening gaat aanpassen voor de te verhogen heffing.
Wel zal met tussentijdse evaluaties in de gaten worden gehouden of het draagvlak onder de auberginetelers voldoende groot blijft.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.