Glas

Nieuws

Effect NIR-filter in kasdek valt tegen

Nabij infrarode straling (NIR) uit de kas houden lijkt een mooie oplossing voor het te hoog oplopen van de temperatuur in kassen, maar het effect van de voor dit doel ontwikkelde nieuwe materialen vallen nog tegen.

In het kader van een Europees project (EUPHOROS), in samenwerking met BASF en het Spaanse proefstation van Cajamar, zijn de mogelijkheden van NIR-selectieve kasdekmaterialen onderzocht. De resultaten vallen echter tegen en verdere verbetering van de materialen is gewenst.

Ongewenste straling uit kas houden
De helft van de zonne-energie die het aardoppervlakte bereikt is niet zichtbaar en ook niet  bruikbaar voor fotosynthese, maar draagt wel bij aan opwarming en verdamping. Deze energie is de nabij infrarood (NIR)-straling. Door deze straling uit de kas te houden, is het mogelijk om de temperatuur in de kas beter onder controle te houden. Dat is met name een voordeel bij semi-gesloten kassen en bij tunnelkassen in Mediterrane gebieden.

NIR-reflectie
Nieuwe materialen uit de chemische industrie bevatten nano-deeltjes die de NIR-straling kunnen absorberen of reflecteren. Modelberekeningen door onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw wijzen uit dat de wisselwerking tussen kasdek en gewas dit effect vaak te niet zal doen. De relatief hoge NIR-reflectie door het gewas zorgt voor ‘multiple reflection’ tussen een NIR-reflecterende kasdek en het gewas. Het netto effect van het dek is daardoor heel klein. Om het gewenste effect te bereiken zijn veel betere NIR-reflectors nodig dan de huidige varianten.

Warmte absorberen
Bij NIR-absorbtie door het kasdek neemt de temperatuur van het kasdek toe. Modelberekeningen laten echter zien dat een grote fractie van de in de zomer weggehouden energie toch in andere vormen in de kas terecht kan komen, waardoor het in de kas soms zelfs warmer kan worden dan zonder filter. En in de winter brengt een NIR-absorberend filter de kastemperatuur nog verder naar beneden.

Spaanse plastic kassen
In Spaanse plastic tunnelkassen valt weinig te sturen aan het kasklimaat. daardoor lijken de nieuwe kasdekmaterialen daar weinig perspectief te bieden. Wel gaan onderzoekers de modelberekeningen nog toetsen aan een praktijkproef in een multitunnel kas in de Spaanse Almeria.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser


Of registreer je om te kunnen reageren.